Gegevensbescherming

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring informeert gebruikers over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens door de verantwoordelijke provider WHY NOT WEIN René Clausen, Batavenstraat 19, B-1040 Brussel BELGIË, Tel: +32 498 317 551, E-mail: office@whynotwein.eu, op deze website (hierna te noemen “het Aanbod”).

Toegangsgegevens/ Serverlogbestanden

De provider (of zijn webruimte provider) verzamelt gegevens over elke toegang tot het Aanbod (zogenaamde server log files). De toegangsgegevens omvatten:

Naam van de bezochte website, bestand, datum en tijdstip van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina), IP-adres en de verzoekende provider.

De aanbieder gebruikt de loggegevens uitsluitend voor statistische analyse ten behoeve van de werking, beveiliging en optimalisering van het aanbod. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor de loggegevens achteraf te controleren indien er op grond van concrete aanwijzingen een gerechtvaardigd vermoeden van onwettig gebruik bestaat.

Behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren, d.w.z. gegevens die tot een persoon kunnen worden herleid. Dit omvat de naam, het e-mailadres of het telefoonnummer.

Persoonsgegevens worden door de aanbieder alleen verzameld, gebruikt en doorgegeven indien dit wettelijk is toegestaan of indien de gebruiker met het verzamelen van de gegevens instemt.

Contact opnemen met

Wanneer contact wordt opgenomen met de aanbieder (bijvoorbeeld via een contactformulier of e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en voor het geval dat er vervolgvragen rijzen.

Opmerkingen en bijdragen

Wanneer gebruikers commentaar achterlaten op de blog of andere bijdragen, worden hun IP-adressen opgeslagen. Dit wordt gedaan voor de veiligheid van de provider, in het geval dat iemand illegale inhoud schrijft in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kan de provider zelf worden vervolgd voor het commentaar of de post en heeft hij dus belang bij de identiteit van de auteur.

Abonnementen op commentaar

Gebruikers kunnen zich abonneren op vervolgopmerkingen. Gebruikers zullen een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor lopende abonnementen op commentaar. De bevestigingsmail zal instructies bevatten over hoe dit te doen.

Nieuwsbrief

Met de nieuwsbrief informeren wij u over ons en onze aanbiedingen.

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een geldig e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres of dat de eigenaar instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens zullen niet worden verzameld. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, slaan wij uw IP-adres en de datum van inschrijving op. Deze opslag dient uitsluitend als bewijs in het geval dat een derde misbruik maakt van een e-mailadres en zich registreert om de nieuwsbrief te ontvangen zonder dat de bevoegde persoon daarvan op de hoogte is.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik daarvan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. De herroeping kan gebeuren via een link in de nieuwsbrieven zelf, in uw profielruimte of door een bericht te sturen naar de contactmogelijkheden hierboven.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in dit online-aanbod zijn geïntegreerd. Hierbij wordt er steeds van uitgegaan dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derden-aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover dit ons bekend is, stellen wij de gebruikers hiervan op de hoogte.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die het mogelijk maken specifieke, apparaatgerelateerde informatie op te slaan op het toegangsapparaat van de gebruiker (pc, smartphone of vergelijkbaar). Enerzijds dienen zij de gebruiksvriendelijkheid van websites en dus de gebruikers (bv. opslag van logingegevens). Anderzijds worden zij gebruikt om statistische gegevens te verzamelen over het gebruik van de website en om deze te kunnen analyseren met het oog op de verbetering van het aanbod. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies beïnvloeden. De meeste browsers hebben een optie om het opslaan van cookies te beperken of volledig te voorkomen. Er zij echter op gewezen dat het gebruik en vooral het gebruikscomfort zonder cookies beperkt zal zijn.

U kunt veel online advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Registratiefunctie

De bij de registratie ingevoerde gegevens worden gebruikt voor het gebruik van het aanbod. De gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor de aanbieding of de registratie, zoals wijzigingen in de omvang van de aanbieding of technische omstandigheden. De verzamelde gegevens kunnen worden afgelezen van het invoermasker binnen het toepassingsgebied van de registratie.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

In het geval dat IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, zal Google echter het IP-adres van de gebruiker binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf inkorten. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. IP-anonimisering is actief op deze website. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren.

Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies weigeren door in hun browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Gebruikers kunnen ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot hun gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google worden verzameld en dat deze gegevens door Google worden verwerkt, door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Google voor advertentiedoeleinden, instellingen en opt-out-opties, kunt u terecht op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ (“Gegevensgebruik door Google wanneer u websites of apps van onze partners gebruikt”), http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Gegevensgebruik voor advertentiedoeleinden”), http://www.google.de/settings/ads (“Informatie beheren die Google gebruikt om u advertenties te tonen”) en http://www.google.com/ads/preferences/ (“Bepalen welke advertenties Google u toont”).

Als alternatief voor de browser add-on of binnen browsers op mobiele apparaten, kunt u op deze link klikken om het verzamelen door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Hierdoor wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geplaatst. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op deze link klikken. Intrekking, wijzigingen, correcties en bijwerkingen

De gebruiker heeft het recht om, op verzoek en kosteloos, informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen. Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te corrigeren, zijn persoonsgegevens te blokkeren en te wissen, voor zover dit niet in strijd is met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.

Winkelwagen
Scroll to Top